تعداد مقالات: 547
527. بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 371-401

فرشته خاوری؛ حبیب الله جدید الاسلامی؛ بهروز رومیانی


528. بررسی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی بر زندگی خیر الدین زرکلی و معاصرانش

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 363-391

فاطمه قجری؛ عنایت الله فاتحی نژاد


529. مرثیه سرایی در شعر فارسی و عربی با نگرشی بر مرثیه شعر احمد وائلی از نظر سبک و محتوا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 403-428

احلام یارعلی زاده؛ رحیم انصاری پور


530. بررسی تطبیقی تراژدی سیاوش در ایران و آراگِقِتسیک و شامیرام در ارمنستان

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 423-449

آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد


531. بررسی تطبیقی تجلی عشق در اشعار مولوی و ابن فارض

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 393-414

مرتضی کاظم شیرودی؛ سیدابراهیم دیباجی؛ غلامعباس رضایی هفتادر


532. بررسی سبک‌های شعر فتوح در اشعار شعرای سرشناس دوره اسلامی تا معاصر

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 389-410

مریم هاشمی؛ رحیم انصاری پور


535. شگرد‌هایی از هنجارگریزی در غزلیات سنایی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 393-411

سمانه اعظمی قادیکلایی؛ حبیب الله جدید الاسلامی


536. تحلیل تناقض‌های بیناگفتمانی در شعر حافظ

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 429-467

سید حسین جعفری؛ سعید زهره وند؛ علی حیدری


537. مطالعه تطبیقی لغات در نمونه‌هایی از اشعار مولانا،‌ سنایی و عطار

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 451-467

ناهید صفری هکوانی؛ حمید صمصام؛ احمدرضا کیخا فرزانه


538. آیین پذیرایی از مهمان در شاهنامه فردوسی و اودیسه هومر

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 415-436

اسفندیار نریمانی


539. نقش و جایگاه زنان در اسلام هراسی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 411-434

زهرا علیزاده؛ میناسادات طباطبایی؛ اعظم اعتمادی فرد


540. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 469-489

ابو الحسن اسدی؛ علی عشقی؛ ابو القاسم امیر احمدی


541. اتباع در سبک خراسانی و اصفهانی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 437-454

عباسعلی وفایی؛ فاطمه حاجی آقابزرگی


542. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های سبکی دیوان تازه‌یافته وفای فراهانی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 435-463

فاطمه آگاه؛ احمدرضا یلمه ها


543. مطالعه تطبیقی ساختارشکنی اشعار شاملو و کمینگز

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 491-511

حسن تاجیک محمدیه؛ کیان پیشکار


544. بررسی شخصیت شناسی امام سجاد(ع) در میمیه فرزدق با توجه به دیدگاه گوردون آلپورت

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 455-483

منصوره سادات طالب الحق؛ فریبرز حسینجانزاده؛ محمد جعفری


545. بررسی تطبیقی مفهوم علم و جهل در اشعار جمیل صدقی زهاوی و ملک‌الشعرای بهار

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 465-483

رمضان محمدی؛ محمد جعفری؛ محمد شایگان مهر


546. بازتاب‌هایی از کتاب مقدس در اشعار سهراب سپهری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 485-504

مریم حقی


547. نگاهی به مکتب سور رئالیسم و جلوه‌هایی از آن در شعر قیصر امین‌پور

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 485-509

عسگر بابازاده اقدم؛ یعقوب نوروزی