تعداد مقالات: 547
202. بررسی تطبیقی نیک‌سرشتان و بد سرشتان در بهشت گمشده و شاهنامه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 103-132

کیان پیشکار؛ نوشین ناصری


203. شهر بی‌نشان در اندیشه عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 109-130

اسحق رحمانی؛ شیوا متحد


204. زن در اندیشه بزرگان ادب معاصر فارسی و تازی

دوره 8، شماره 29، بهار 1393، صفحه 59-86

مهدی ممتحن؛ مریم فرخی پور؛ شیما فرجی فر


205. نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عرب

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 63-76

عبدالحسین فرزاد


206. تطبیق درون مایه های استعلایی ادبیات امرسون و سعدی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1391، صفحه 65-84

بهناز اسکندری


207. داستان‌پردازی داستان‌های کوتاه صادق هدایت و ویلیام فاکنر

دوره 9، شماره 33، بهار 1394، صفحه 71-102

معصومه حکیم عطار؛ یداله طالشی


208. شناسایی فرهنگ عامه با نگاهی تطبیقی به خمسة نظامی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 77-102

‏سید محمودرضا غیبی


209. بررسی دیدگاه‌های ناتورالیستی زولا و چوبک

دوره 5، شماره 19، پاییز 1390، صفحه 81-97

محبوبه فهیم‌کلام؛ محمدرضا محسنی؛ بهزاد هاشمی


210. منوچهوی و شعر عرب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 81-112

حسبن خسروی


211. خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن بُرد

دوره 9، شماره 35، پاییز 1394، صفحه 81-103

سید مهدی مسبوق؛ حمید آقاجانی؛ کبری الوار؛ علی عزیزی


212. بررسی تطبیقی «پارسا زن» عطار و «هزار و یک شب» بوکاچیو

دوره 9، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 81-97

محبوبه مسلمی‌زاده


213. نگاهی تطبیقی به داستان‌نویسی فئودور داستایوسکی وغلامحسین ساعدی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 83-99

فرهاد طهماسبی؛ مریم السادات سجودی


215. بررسی جهان بینی در دو اثر اسطوره ای حماسی شاهنامه و سرود نیبلونگن

دوره 6، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 83-108

مسعود سلامی؛ کامبیز صفیئی


216. نمادگرایی در دو رمان «جزیره سرگردانی» و «حبی الأول»

دوره 10، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 83-106

زهره رنجبرپور؛ علی اصغر روانشاد؛ مختار عابدی


217. مقایسة مفهوم عشق افلاطونى در استروفل و استلا اثر سرفیلیپ سیدنى و نظربازى در دیوان حافظ

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 85-100

سیما فرشید؛ پروانه شاهین نژاد


218. بررسی تطبیقی خواهرم و عنکبوت جلال آل احمد با طاعون و بیگانه آلبر کامو

دوره 3، شماره 9، بهار 1388، صفحه 87-101

محمد زیار؛ صدیقه شرکت مقدم


219. بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار مفدی زکریا و محمدحسین شهریار

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 87-111

عبدالأحد غیبی؛ زهرا محمدپور؛ نسرین حسینی توانا


220. روزگار، خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد شوقی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 89-109

محمد گودرزی؛ محمدرضا ساکی


221. اثرپذیرى دیوان صائب تبریزى از قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 89-104

محمّد حجت


222. پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در ژاپن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 89-90

ناهید حجازی


223. نقش ادبیات تطبیقی در جهانی‌شدن ادبیات اسلامی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 89-109

تورج زینی‌وند؛ جهانگیر امیری؛ اصغر حسینی


224. بررسی تطبیقی یوتوپیای تامس مور با شهر نیکان نظامی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1390، صفحه 91-109

کتایون فرشید؛ مسعود سپهوندی؛ فرانک فرشید


225. گوته و دو مفهوم ادبیات جهانی و ادبیات تطبیقی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1388، صفحه 91-104

سید سعید فیروزآبادی