تعداد مقالات: 547
126. نقد اجتماعی در شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با علوم پایه

دوره 9، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 51-60

جواد قربانی؛ علیرضا ایرانبخش؛ امیرحسین ماحوزی


127. کاربرد اسلوب طنز در سروده‌های نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 51-70

عزت ملاابراهیمی؛ معصومه حاجی عموشا


128. عصیان و سنت شکنی بودلر و نیما یوشیج

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 51-71

ماه نظری


129. اسطوره در شعر نیما و نازک الملائکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 53-64

گوهر علمداری؛ افسانه مرادی


130. بررسی مضامین اشعار عاشقانه فریدون مشیری و نزارقبانی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1392، صفحه 53-81

مهدی ممتحن؛ لیلا خوشکام


131. بررسی تطبیقی سیمای شیرین در «شیرین و خسرو» و «خسرو شیرین»

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 53-69

مهرنوش منصوری میمندی


132. ویژگی‌های مشترک دو اثر حماسی ایران و آلمان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 55-77

مهدی ممتحن؛ کامبیز صفیئی


133. بررسی تطبیقی مشاغل و طبقات اجتماعی در آثار سعدی و متنبی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 55-80

محمد رعیت؛ محمد شاه بدیع زاده؛ محمود مهدوی دامغانی


134. بررسی برداشت‌های ظاهری از مضامین دینی در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 55-71

عبدالکریم آلبوغبیش؛ محمدجواد اسماعیل غانمی؛ مسعود عباسی آرام


136. بررسی تطبیقی جلوه¬های حدیث در دیوان شمس

دوره 4، شماره 16، زمستان 1389، صفحه 56-74

جلیل تجلیل؛ مالک شعاعی


139. تطبیق مفهوم نمادین باران در دو شعر از شاکر السیاب و احمد شاملو

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 57-78

سارا ایزدخواه؛ سید حسین سیدی


141. بررسی تطبیقی لیلی و مجنون با اصلی و کرم آذربایجان

دوره 11، شماره 41، بهار 1396، صفحه 59-81

حسین آریان؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ محمدعلی نقدی


142. دیدگاه مشترک والت ویتمن و سهراب سپهری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 61-74

حسبن پاینده


144. بررسی تطبیقی جلوه‌های دین‌باوری در دیدگاه یونگ و حدیقه سنایی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 61-86

افسانه رونقی؛ علی اصغر حلبی


145. بررسی تطبیقی دیدگاه های بالزاک و جمال زاده در دو اثر اوژنی گرانده و دارالمجانین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 63-89

کریم حیاتی آشتیانی؛ سونیا طالبی


148. صفات ظاهری و اخلاقی عروس عنتره و شاملو

دوره 6، شماره 21، بهار 1391، صفحه 65-88

ایران اسدی


149. تحلیل نشانه‌شناسی شخصیت‌های فانتزی حیوانی در ادبیات کودک فارسی و انگلیسی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 67-107

صدیقه سادات مقداری؛ فهیمه تخم افشان؛ رحیم انصاری پور


150. جلوه‌های جبر و اختیار در لزومیات معرّی و مثنوی مولوی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 69-89

سیدمهدی مسبوق؛ حدیثه فرزبود