تعداد مقالات: 547
101. بررسی دستور تاریخی زبان داستان «خیشخانه» تاریخ بیهقی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 37-54

انور عباس مجید


104. اسطوره در شعر نیما و نازک الملائکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 53-64

گوهر علمداری؛ افسانه مرادی


105. بررسی تطبیقی فضای موسیقایی سینیه شوقی و بلخیر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1390، صفحه 45-61

رضا سلیمان‌زاده نجفی؛ بختیار مجاز؛ داود زرین‌پور


106. بررسی تطبیقی جلوه¬های حدیث در دیوان شمس

دوره 4، شماره 16، زمستان 1389، صفحه 56-74

جلیل تجلیل؛ مالک شعاعی


107. مکتب‌های ادبیات تطبیقی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1388، صفحه 51-71

صدیقه شرکت مقدم


108. بررسى تحلیلى تطبیقى سیاوش، اوزیریس و آتیس

دوره 4، شماره 13، بهار 1389، صفحه 45-65

محمود رضایی دشت ارژنه


109. بررسی تطبیقی تأثیر حماسههای دینی فارسی بر مناجاتنامة کردی غلام رضاخان ارکوازی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1389، صفحه 43-63

اختر سلطانی؛ ظاهر سارایی؛ نرجس توحیدی فر


111. مطالعة تطبیقى «ایمان» در اندیشة میگل د. اونامونو و حافظ شیرازى

دوره 2، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 51-70

حسن اکبرى بیرق؛ مژگان الیاسى


113. بررسی عرفان های اسلامی دربرابر عرفان های سکولار

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 50-76

سید احمد حسبنی کازرونی


114. جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 49-62

‏شیرین بهبودیان؛ ‏طاهره پالبزبان پالبزبان


116. دیدگاه مشترک والت ویتمن و سهراب سپهری

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 61-74

حسبن پاینده


117. ‏«لیلی» جامی و «لیلی» نظامی

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 35-46

مهدی علائی حسینی


118. تببین حقایق عرفانی و معرفت شناسی در ساقی نامه های ادب فارسی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 31-52

سید احمد حسینی کازرونی


120. مقایسۀ داستان فریدون با نمایشنامه «لیرشاه »

دوره 5، شماره 20، زمستان 1390، صفحه 43-61

معصومه خدادادی مهاباد؛ لیلا فاطمی کلش


121. صفات ظاهری و اخلاقی عروس عنتره و شاملو

دوره 6، شماره 21، بهار 1391، صفحه 65-88

ایران اسدی


122. بررسی تطبیقی مضمون فقر در اشعار معروف رصافی و پروین اعتصامی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1391، صفحه 27-46

مهدی ممتحن؛ رحیم انصاری پور؛ مجید خزایی


123. نقد مضمونی اثری چند از کولت و آثاری از فروغ فرخزاد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 51-70

فرانک اشرفی؛ فرناز ارفعی زاده


124. بررسی تطبیقی دیدگاه های بالزاک و جمال زاده در دو اثر اوژنی گرانده و دارالمجانین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1391، صفحه 63-89

کریم حیاتی آشتیانی؛ سونیا طالبی


125. اندیشه دینی در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی النجفی

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 49-71

یدالله رفیعی؛ رمضان رضائی