تعداد مقالات: 526
226. زن در اندیشه بزرگان ادب معاصر فارسی و تازی

دوره 8، شماره 29، بهار 1393، صفحه 59-86

مهدی ممتحن؛ مریم فرخی پور؛ شیما فرجی فر


227. پیدایش و رشد ادبیات تطبیقی در ژاپن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 89-90

ناهید حجازی


228. تطبیق «بوف کور» و «ال الا» بر اساس نظریه گریماس

دوره 8، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 92-73

علی اصغر محمودی؛ سمیرا قاسمی


229. خودی از نگاه دیگری در سفرنامه نیکولا بوویه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 97-111

فاطمه خان محمدی؛ الناز عالی


230. داستان‌پردازی داستان‌های کوتاه صادق هدایت و ویلیام فاکنر

دوره 9، شماره 33، بهار 1394، صفحه 71-102

معصومه حکیم عطار؛ یداله طالشی


231. دوگانگی مفهوم مرگ در آثار صادق هدایت و ادگار آلن‏ پو

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 109-133

فیروز فاضلی؛ فروغ احمدی


232. خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن بُرد

دوره 9، شماره 35، پاییز 1394، صفحه 81-103

سید مهدی مسبوق؛ حمید آقاجانی؛ کبری الوار؛ علی عزیزی


233. بررسی تطبیقی «پارسا زن» عطار و «هزار و یک شب» بوکاچیو

دوره 9، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 81-97

محبوبه مسلمی‌زاده


235. نقش ادبیات تطبیقی در جهانی‌شدن ادبیات اسلامی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 89-109

تورج زینی‌وند؛ جهانگیر امیری؛ اصغر حسینی


236. نمادگرایی در دو رمان «جزیره سرگردانی» و «حبی الأول»

دوره 10، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 83-106

زهره رنجبرپور؛ علی اصغر روانشاد؛ مختار عابدی


237. بررسی و تحلیل تطبیقی مضامین زهد در دیوان منسوب به امام حسین(ع) و دیوان حافظ

دوره 10، شماره 40، زمستان 1395، صفحه 97-112

مرتضی براری رئیسی؛ حسین تکتبار فیروزجایی


238. بررسی ورود مدرنیته در رمان نفرین زمین و خوشه‌های خشم

دوره 11، شماره 41، بهار 1396، صفحه 99-120

سودابه صادقی؛ میثم زارع


239. مفاهیم روح و نفْس در قرآن و مثنوی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 101-113

غلام ابراهیم زاده


240. بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار مفدی زکریا و محمدحسین شهریار

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 87-111

عبدالأحد غیبی؛ زهرا محمدپور؛ نسرین حسینی توانا


243. بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی زن در «جای خالی سلوچ» و «بدایة ونهایة»

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 101-128

زهرا صادقی؛ نسترن گندمی


244. تطبیق نوع رفتار با بردگان در خمسه نظامی و رمان «کلبه عمو تُم»

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 131-152

سعید کریمی قره‌بابا؛ ناهید جوان بی‌پروا؛ حسن حیدرزاده سردرود


245. مطالعه راوی نامعتبر در رمان دختری در قطار اثر پائولا هاوکینز

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 103-117

لیدا داودی؛ بهزاد پورقریب؛ عبدالباقی رضایی تالار پشتی


246. تحلیل شعر فروغ فرخزاد بر اساس آرکی تایپ

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 101-124

مسعود پاکدل؛ آزاده ستوده


247. بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


248. بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


249. نقد و تحلیل تصویرگری از منظر رمانتیسم در غزلیات هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 115-142

سمیه قوامی؛ ابو القاسم امیر احمدی؛ علی عشقی سردهی


250. بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشّعرای بهار و ناظم حکمت

دوره 5، شماره 18، تابستان 1390، صفحه 111-133

حمیدرضا فرضی؛ الهام علیپوران لشکرشکن