دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی تطبیقی نوآوری های شاعران قرن ششم(نظامی، سنایی، عطار و خاقانی) در عرصه مباحث عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اصغر سلیمانی؛ رقیه رضایی؛ ناهید اکبری


2. مطالعه تطبیقی هنجار گریزی معنایی در اشعار ژاله اصفهانی و غادة السّمّان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

زینب خطیری؛ سید فضل‌الله رضوی پور؛ آرش مشفقی


3. نقد رمان«بار دیگر، شهری که دوست می داشتم» با رویکرد روانکاوی لاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

فاطمه عباسی صاحبی؛ حسین منصوریان سرخگریه؛ رضا فرصتی جویباری


4. مقایسۀ ادبیات تاریخ بلعمی و ادبیات تاریخ ثعالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اشرف فرج‌زاده؛ اصغر رضاپوریان؛ امیرحسین همتی


5. بررسی بازتاب واژه های عربی و هندی در فرهنگ بحر عجم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

ژاله شفیعی؛ ابوالقاسم رادفر؛ حمید طبسی


6. تحلیل ریخت شناسانه ی” داستان اسکندر و دارا " در شرفنامه بر اساس نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ “

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

سمیه عزتی


7. بررسی شاخصه‌های موت عرفانی در مثنوی مولوی و دیوان عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نجات علی خورشیدی پاجی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


8. تطبیق مفهوم صبر در نگاه حافظ و شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.30495/clq.2021.1942851.2305

اشرف میکائیلی


9. بررسی تطبیقی مهم‌ترین مضامین اجتماعی در اشعار قاسم حدّاد و احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30495/clq.2022.1947937.2342

رضا کوچری؛ اردشیر صدرالدینی؛ مصطفی یگانی