مقالات آماده انتشار
پرند و پلاس

دوره 6، شماره 22، مرداد 1391، صفحه 1-8

میر جلال الدین کزازی


بررسی تطبیقی مضامین مشترک ادب مقاومت ایران و فلسطین

دوره 10، شماره 37، فروردین 1395، صفحه 1-30

حسین آریان؛ نسرین بیرانوند


مقایسه تطبیقی اندیشه های "فریدون مشیری" با "آلبر کامو"

دوره 6، شماره 23، آذر 1391، صفحه 7-24

سید احمد حسینی کازرونی؛ مهناز کرمی


زندگی و مرگ در اشعار فوزی معلوف و احمد شاملو

دوره 7، شماره 25، خرداد 1392، صفحه 7-35

زهرا خسروی؛ امیر گوهررستمی


از فنا تا وحدت در اندیشه مولانا و ابن فارض

دوره 7، شماره 27، آبان 1392، صفحه 7-29

مریم فریدی؛ مهدی تدین


ادبیات تعلیمی در اندیشه رودکی و بشار

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1393، صفحه 7-21

فاطمه مشکی


گذار به مدرنیته در شعر ابتهاج و مقایسه آن با مدرنیته غربی

دوره 8، شماره 30، مرداد 1393، صفحه 7-27

یدالله طالشی؛ حسن خانجانی؛ صدیقه جعفرزاده ‌مقدم


مقایسه تطبیقی اشعار مدحی عمعق بخارائی و متنبی

دوره 8، شماره 31، آبان 1393، صفحه 7-21

احمدرضا یلمه‌ها؛ نسرین ایزدی


بررسی تطبیقی دو اثر از اکبر رادی و کسافر کروتس

دوره 8، شماره 32، بهمن 1393، صفحه 7-33

مسعود سلامی؛ لیلا پیداد


ادبیات تطبیقی در ایران از لابه‌لای همایش‌ها

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1394، صفحه 7-19

ناهید حجازی


زن در شعر صدقی زهاوی و ملک الشعرای بهار

دوره 9، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 7-30

محمودرضا توکلی محمدی؛ محمدعلی آذرشب؛ معصومه شبستری


مقایسه موضوعی وصفت طبیعت در شعر فارسی و عربی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1387، صفحه 9-31

‏صادق ابراهیمی کاوری؛ ‏رحیمه چولانیان


ادبیات تطبیقی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 9-20

سید جعفر حمیدی


بررسی وجوه اشتراک و افتراق در مدایح نبوی از نگاه برعی و مدرس

دوره 7، شماره 28، بهمن 1392، صفحه 9-38

مسعود باوان‌پوری؛ رضوان لرستانی


آزاررسانی از منظر قرآن و بازتاب آن در گلستان سعدی

دوره 9، شماره 35، آذر 1394، صفحه 9-30

ملیحه متغیر؛ سید محمد امیری


سیمای زن در «دیگر کنیزهای‌تان نیستیم» و «عادت می‌کنیم»

دوره 9، شماره 36، اسفند 1394، صفحه 9-26

مینا پیرزادنیا؛ زهرا مرتضایی


بررسی تطبیقی عناصر داستان سمرقند در مقامات حریری و مقامات حمیدی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1395، صفحه 9-30

محمدرضا نجاریان؛ زهرا کریم‌زاده شوشتری‌نژاد؛ شیما فرجی‌فر


مقایسه سفر روحانی ادریس(ع) در فرهنگ اسلامی و دانته در کمدی الهی

دوره 10، شماره 39، آذر 1395، صفحه 9-26

محمدرضا نصر اصفهانی؛ نسرین تهمتن


بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر سهراب سپهری و عبدالوهّاب بیاتی

دوره 11، شماره 41، خرداد 1396، صفحه 9-35

احمدرضا یلمه‌ها؛ مسلم رجبی


مقایسه تطبیقی طنز سیاسی- اجتماعی در اشعار نسیم شمال و احمد مطر

دوره 11، شماره 42، مرداد 1396، صفحه 9-31

کاظم عظیمی؛ فاطمه سپهوند