کلیدواژه‌ها = فوناژی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 213-227

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی