کلیدواژه‌ها = مرگ اندیشی
تعداد مقالات: 2
1. غم و اندوه و مرگ اندیشی؛ مفاهیم مشترک شعر الیاس ابوشبکه و شارل بودلر

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 313-341

عبدالأحد غیبی؛ فائزه حضرتی


2. بررسی بدبینی، یأس و نهیلیسم در افکار ابوالعلاء معری و صادق هدایت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 115-132

بهرام دهقان؛ سمیه شریعتی زاده