کلیدواژه‌ها = قرن ششم
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اشعار مشاهیر آذربایجانی در عرفان و تصوف

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 73-98

فاطمه بیگم سیدعصایی؛ سید مجید تقوی


2. مقایسه مقامات حمیدی ادیب قرن ششم با مقامات همدانی و حریری

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 337-361

مهین حیدری؛ فریبرز حسینجانزاده؛ محمد شایگان مهر