کلیدواژه‌ها = عناصر داستان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی عناصر داستان سمرقند در مقامات حریری و مقامات حمیدی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 9-30

محمدرضا نجاریان؛ زهرا کریم‌زاده شوشتری‌نژاد؛ شیما فرجی‌فر