کلیدواژه‌ها = کلیله و دمنه
تعداد مقالات: 2
1. اندیشه‌های تعلیمی جهانی درافسانه‌های ازوپ و کلیله‌ودمنه

دوره 7، شماره 26، تابستان 1392، صفحه 9-24

نعمت اصفهانی عمران


2. برزویۀ طبیب و آیین جین

دوره 3، شماره 10، تابستان 1388، صفحه 205-217

میر جلال الدین کزازی