کلیدواژه‌ها = تطبیقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی فراقیه در اشعار عربی و فارسی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 27-43

نسرین زرگرزاده دزفولی؛ عباس ماهیار؛ احمد ذاکری


2. جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 49-62

‏شیرین بهبودیان؛ ‏طاهره پالبزبان پالبزبان