کلیدواژه‌ها = ادبیات معاصر
تعداد مقالات: 7
1. اسطوره در آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو بر اساس رویکرد بینامتنیت

دوره 12، شماره 45، بهار 1397، صفحه 115-149

محبوبه امتیازی؛ غلامرضا هاتفی مجومرد


4. بررسی مضامین پایداری در شعر محمد مهدی جواهری و مجموعه "سرود درد" حمید سبزواری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 71-87

مریم محمودی؛ زینب السادات هاشمی


5. اندیشه دینی در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی النجفی

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 49-71

یدالله رفیعی؛ رمضان رضائی


6. مضامین شعری مشترک پروین اعتصامی و عائشه تیمور

دوره 7، شماره 25، بهار 1392، صفحه 116-137

فاروق نعمتی؛ ایوب مرا


7. ادبیات معاصر فارسی در ترازوی ادبیات تطبیقی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 79-91

ابوا لفاسم رادفر