کلیدواژه‌ها = طبیعت
بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار مفدی زکریا و محمدحسین شهریار

دوره 11، شماره 43، آبان 1396، صفحه 87-111

عبدالأحد غیبی؛ زهرا محمدپور؛ نسرین حسینی توانا


عقل و جایگاه آن در فلسفه هگل و اندیشه مولانا

دوره 10، شماره 37، فروردین 1395، صفحه 169-191

محمدرضا شمشیری؛ راضیه رضوانی اول


وصف‌ طبیعت در دیوان طغرایی و منوچهری

دوره 6، شماره 21، خرداد 1391، صفحه 217-223

فهیمه میرزایی جباری؛ سید محمد رضا ابن الرسول


بودلر و سپهری، در جست و جوی بهشت گمشده

دوره 2، شماره 8، بهمن 1387، صفحه 125-137

محبوبه فهیم کلام


بررسى تطبیقى اشعار بدر شاکر و نیما یوشیج

دوره 2، شماره 6، مرداد 1387، صفحه 161-172

علیرضا محمدرضایى؛ سمیه آرمات


مقایسه موضوعی وصفت طبیعت در شعر فارسی و عربی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1387، صفحه 9-31

‏صادق ابراهیمی کاوری؛ ‏رحیمه چولانیان