کلیدواژه‌ها = شعر فارسى
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب امثال قرآن در اشعار دیوان فیض

دوره 3، شماره 9، بهار 1388، صفحه 163-185

علیرضا میرزامحمد


3. تأثیرپذیرى امیر معزّى از معلّقة امروءالقیس

دوره 2، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 71-87

احد پیشگر