کلیدواژه‌ها = سفرنامه
تعداد مقالات: 4
1. خودی از نگاه دیگری در سفرنامه نیکولا بوویه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 97-111

فاطمه خان محمدی؛ الناز عالی


2. نخستین شاعران تأثیرگذار در غرب(سعدی، خیام، فردوسی)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 63-79

امیراسماعیل آذر؛ مریم برزگر


4. مقایسۀ نگاه ارداویرافنامه و رساله الغفران در دنیای پس از مرگ

دوره 2، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 195-211

گُردآفرین محمدی؛ جلیل نظری