کلیدواژه‌ها = ادبیات ملی
تعداد مقالات: 3
1. گوته و دو مفهوم ادبیات جهانی و ادبیات تطبیقی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1388، صفحه 91-104

سید سعید فیروزآبادی


2. مفهوم ادبیات جهان

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 33-48

فرانسوا یوست؛ علی رضا انوشیروانی


3. چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 37-60

فرانسوا یوست؛ علیرضا انوشیروانی