کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
بررسی هنجارگریزی در اشعار معین بسیسو و محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 12، شماره 45، خرداد 1397، صفحه 23-43

محمدتقی زند وکیلی؛ مرضیه قاسمیان


تحلیل امثال و حکم عربی طوطی‌نامه نخشبی و تطبیق با امثال و حکم فارسی

دوره 12، شماره 45، خرداد 1397، صفحه 45-76

حسین سلطانی قدیم؛ حمیدرضا فرضی


اسطوره در آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو بر اساس رویکرد بینامتنیت

دوره 12، شماره 45، خرداد 1397، صفحه 115-149

محبوبه امتیازی؛ غلامرضا هاتفی مجومرد


مقایسه و بررسی رویکردهای تغزلی در اشعار ابراهیم ناجی و محمدحسین کریمی

دوره 12، شماره 45، خرداد 1397، صفحه 215-240

حسین گلی؛ شاهرخ حکمت؛ شهاب الدین کریمی


درون‌مایه اشعار حکمی ناصرخسرو و ابوالعتاهیه

دوره 11، شماره 44، اسفند 1396، صفحه 45-70

فضل الله رضایی اردانی؛ غلامرضا هاتفی مجومرد


بررسی تطبیقی نیک‌سرشتان و بد سرشتان در بهشت گمشده و شاهنامه

دوره 11، شماره 44، اسفند 1396، صفحه 103-132

کیان پیشکار؛ نوشین ناصری


بررسی کارکردهای غزل در شعر ابن زیدون و شهریار

دوره 11، شماره 44، اسفند 1396، صفحه 153-174

ربابه رمضانی؛ پریسا فیضی


بررسی تطبیقی «ابومسلم‌نامه» ابوطاهر طرسوسی و «ابومسلم الخراسانی» جرجی زیدان

دوره 11، شماره 43، آبان 1396، صفحه 113-133

عسگر بابازاده اقدم؛ حسین تک تبار فیروزجایی


بررسی موردی «همزیه» احمد شوقی و «در بزرگداشت پیامبر اکرم» رهی معیری

دوره 11، شماره 42، مرداد 1396، صفحه 85-100

انسیه خزعلی؛ محبوبه پارسایی


مقایسه تطبیقی خمریات ابن فارض و حافظ

دوره 11، شماره 42، مرداد 1396، صفحه 133-153

حسین صدقی؛ نورالدین پیدا


مطالعه تطبیقی رئالیسم جادویی در آثار ساعدی و مارکز

دوره 11، شماره 42، مرداد 1396، صفحه 155-174

آرش مشفقی؛ الهام علوی ایلخچی


بررسی تطبیقی عناصر داستان سمرقند در مقامات حریری و مقامات حمیدی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1395، صفحه 9-30

محمدرضا نجاریان؛ زهرا کریم‌زاده شوشتری‌نژاد؛ شیما فرجی‌فر


کاربرد اسلوب طنز در سروده‌های نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 10، شماره 38، شهریور 1395، صفحه 51-70

عزت ملاابراهیمی؛ معصومه حاجی عموشا


نقش ادبیات تطبیقی در جهانی‌شدن ادبیات اسلامی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1395، صفحه 89-109

تورج زینی‌وند؛ جهانگیر امیری؛ اصغر حسینی


بررسی تطبیقی مضامین مشترک ادب مقاومت ایران و فلسطین

دوره 10، شماره 37، فروردین 1395، صفحه 1-30

حسین آریان؛ نسرین بیرانوند


زن در شعر صدقی زهاوی و ملک الشعرای بهار

دوره 9، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 7-30

محمودرضا توکلی محمدی؛ محمدعلی آذرشب؛ معصومه شبستری


دوگانگی مفهوم مرگ در آثار صادق هدایت و ادگار آلن‏ پو

دوره 9، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 109-133

فیروز فاضلی؛ فروغ احمدی


ادبیات تطبیقی در ایران از لابه‌لای همایش‌ها

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1394، صفحه 7-19

ناهید حجازی


نقد تطبیقی عنصر رنگ در ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1394، صفحه 21-33

افسانه سراجی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ علی پولادی ریشهری


خودی از نگاه دیگری در سفرنامه نیکولا بوویه

دوره 8، شماره 32، بهمن 1393، صفحه 97-111

فاطمه خان محمدی؛ الناز عالی


مفهوم هویت اجتماعی در آثار ناتالیا گینزبورگ و فریبا وفی

دوره 8، شماره 32، بهمن 1393، صفحه 129-152

عفت السادات منیری؛ مریم حسینی


مقایسه تطبیقی اشعار مدحی عمعق بخارائی و متنبی

دوره 8، شماره 31، آبان 1393، صفحه 7-21

احمدرضا یلمه‌ها؛ نسرین ایزدی


بررسی تطبیقی مفهوم فلسفی زمان در ادبیات

دوره 8، شماره 31، آبان 1393، صفحه 41-57

کیان پیشکار؛ نوشین ناصری