کلیدواژه‌ها = بحتری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مدح بحتری و عنصری

دوره 8، شماره 29، بهار 1393، صفحه 23-41

یحیی معروف؛ آرمین ستاروند


2. بررسی تطبیقی فضای موسیقایی سینیه شوقی و بلخیر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1390، صفحه 45-61

رضا سلیمان‌زاده نجفی؛ بختیار مجاز؛ داود زرین‌پور