کلیدواژه‌ها = داستان کوتاه
بررسی تطبیقی رئالیسم کثیف در آثار صادق چوبک و ریموند کارور

دوره 12، شماره 45، خرداد 1397، صفحه 241-262

مهدی نوروز؛ مژگان طهماسبی ستوده


مطالعه تطبیقی رئالیسم جادویی در آثار ساعدی و مارکز

دوره 11، شماره 42، مرداد 1396، صفحه 155-174

آرش مشفقی؛ الهام علوی ایلخچی


داستان‌پردازی داستان‌های کوتاه صادق هدایت و ویلیام فاکنر

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1394، صفحه 71-102

معصومه حکیم عطار؛ یداله طالشی


بررسی تأثیر پذیری صادق چوبک در آثارش از ارنست میلر همینگوی

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1390، صفحه 149-163

لیلا هاشمیان؛ شهین اسلامی


بررسی برخی وجوه اشتراک و افتراق داستان های کوتاه صادق چوبک و ادگار آلن­پو

دوره 3، شماره 10، مرداد 1388، صفحه 157-183

افسانه صحتی؛ شادمان شکروی؛ مهدی فرهودی­نیا


تطبیق شخصیت پردازی در داستان های کوتاه ایرانی و خارجی

دوره 2، شماره 8، بهمن 1387، صفحه 95-123

شادمان شکروی؛ مسعود نوروزیان