کلیدواژه‌ها = احمد شوقی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی موردی «همزیه» احمد شوقی و «در بزرگداشت پیامبر اکرم» رهی معیری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1396، صفحه 85-100

انسیه خزعلی؛ محبوبه پارسایی


3. بررسی میزان تأثیرپذیری فابل‌های احمد شوقی از لافونتن

دوره 9، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 99-119

محمدجواد فلاحی؛ هوشنگ رزمدیده؛ جمشید باقرزاده


4. روزگار، خرد و جهل از دیدگاه ناصرخسرو قبادیانی و احمد شوقی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 89-109

محمد گودرزی؛ محمدرضا ساکی