کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 11
1. اخوان و ادونیس، بین سنّت و مدرنیته(تحلیل و نقد آراء با رویکرد فلسفی و روان‌شناسی)

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 9-30

عبدالقادر پریز؛ قاسم عزیزی مراد


2. تطبیق الهام‌پذیری مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب بیاتی از اسطوره «سیزیف»

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 235-251

فاطمه دلیری؛ هوشنگ زندی؛ محمود شکیب


3. مقایسه جلوه‌های ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و فرخی یزدی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 71-101

طیبه فدوی؛ مسعود باوان پوری؛ نرگس لرستانی


4. بررسی تطبیقی مضامین همگون و ناهمگون بهاریه سرایی (در شعر سپهری و جبران خلیل جبران به صورت موردی)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1396، صفحه 175-193

عبدالرضا عطاشی؛ جعفر عموری؛ صادق هاشمی امجد


5. تحلیل مفهوم اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب و احمد شاملو

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 31-51

محمدرضا شیرخانی؛ کریم صیدی؛ علی‌محمد سهراب‌نژاد


6. کاربرد اسلوب طنز در سروده‌های نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 51-70

عزت ملاابراهیمی؛ معصومه حاجی عموشا


7. فراخوانی میراث اسطوره‌ای در اشعار نازک الملائکه و طاهره صفارزاده

دوره 9، شماره 34، تابستان 1394، صفحه 31-67

معصومه نعمتی قزوینی؛ لیلا جدیدی


8. رویکرد استعمارستیزی در اشعار حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 35-53

معصومه نعمتی قزوینی؛ سهیلا اصغرزاده


9. نگاهی تطبیقی به طنز سیاسی بهار و الرصافی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 59-71

صادق ابراهیمی کاوری؛ فاطمه اسدی


10. اندیشه آرمان شهری در اشعار "فریدون مشیری" و "آدونیس"

دوره 6، شماره 23، پاییز 1391، صفحه 71-82

محمدرضا حاج بابایی؛ سحر یوسفی زاده


11. بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر جمیل صدقی زهاوی و ملک الشعرا بهار

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 65-87

هدیه قاسمی فر؛ فاطمه قادری