کلیدواژه‌ها = ادبیات
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی زن در «جای خالی سلوچ» و «بدایة ونهایة»

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 101-128

زهرا صادقی؛ نسترن گندمی


2. بررسی تطبیقی شکرگزاری در قرآن کریم و بوستان سعدی

دوره 12، شماره 45، بهار 1397، صفحه 205-213

محمد رضا ساسانی


3. بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار ابن خفاجه و منوچهری

دوره 11، شماره 43، پاییز 1396، صفحه 135-156

محمد شایگان مهر؛ جعفر عموزاد مهدیرجی؛ فریبرز حسینجانزاده


4. بررسی ورود مدرنیته در رمان نفرین زمین و خوشه‌های خشم

دوره 11، شماره 41، بهار 1396، صفحه 99-120

سودابه صادقی؛ میثم زارع


5. گذار به مدرنیته در شعر ابتهاج و مقایسه آن با مدرنیته غربی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 7-27

یدالله طالشی؛ حسن خانجانی؛ صدیقه جعفرزاده ‌مقدم


6. اسطوره در شعر نیما و نازک الملائکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی

دوره 5، شماره 17، بهار 1390، صفحه 53-64

گوهر علمداری؛ افسانه مرادی


7. جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 5، بهار 1387، صفحه 49-62

‏شیرین بهبودیان؛ ‏طاهره پالبزبان پالبزبان


8. ژاک دریدا (‏نقد ادبی پست مدرن، شالوده شکنی و ادبیات)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 21-30

‏کیان پیشکار