کلیدواژه‌ها = نیما یوشیج
بررسی تطبیقی اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور و نیما یوشیج

دوره 12، شماره 46، مرداد 1397، صفحه 129-152

مریم قنبری کرمانشاهی؛ صادق ابراهیمی کاوری


تطبیقی مابین عناصر زبانی سبک اصفهانی و شعر نیمایی

دوره 7، شماره 27، آبان 1392، صفحه 173-195

مهدی رضا کمالی بانیانی


تطبیق نوستالژی در اندیشه جبران و نیما

دوره 6، شماره 21، خرداد 1391، صفحه 189-215

مهدی ممتحن؛ حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی


اسطوره در شعر نیما و نازک الملائکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1390، صفحه 53-64

گوهر علمداری؛ افسانه مرادی


بررسی سیر تحول شعر نو در زبان عربی و فارسی

دوره 4، شماره 16، دی 1389، صفحه 153-180

مهدی ممتحن؛ مهین حاجی‌زاده