کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تأثیر شاهنامه فردوسی در آلمان

دوره 9، شماره 35، آذر 1394، صفحه 129-142

اسماعیل آذر؛ مریم برزگر


نقد تطبیقی عنصر رنگ در ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1394، صفحه 21-33

افسانه سراجی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ علی پولادی ریشهری


ویژگی‌های مشترک دو اثر حماسی ایران و آلمان

دوره 8، شماره 32، بهمن 1393، صفحه 55-77

مهدی ممتحن؛ کامبیز صفیئی


بررسی نیک و بد در دو داستان حضرت یوسف و ایرج

دوره 7، شماره 27، آبان 1392، صفحه 127-141

عبدالرضا دانشور وزیری؛ سید احمد کازرونی


قربانی فرزند در دو داستان رستم و سهراب و حضرت ابراهیم

دوره 7، شماره 27، آبان 1392، صفحه 143-154

حسن شهابی؛ مرضیه کوچکی


تطبیق شخصیت¬های حماسی انه¬اید ویرژیل با شاهنامه¬ فردوسی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1391، صفحه 11-22

سید ابراهیم آرمن؛ خدیجه بهرامی رهنما


مرگ خود خواسته تراژیک در تراژدی سوفوکل و شاهنامه

دوره 6، شماره 21، خرداد 1391، صفحه 137-157

عطاالله کوپال


«مرگ » از دیدگاه ابوالطیّب المتنبّی و ابوالقاسم فردوسی

دوره 5، شماره 20، دی 1390، صفحه 11-29

سیدامیرمحمود انوار؛ محمد فاتحی


مقایسۀ داستان فریدون با نمایشنامه «لیرشاه »

دوره 5، شماره 20، دی 1390، صفحه 43-61

معصومه خدادادی مهاباد؛ لیلا فاطمی کلش


اودیسه و رستم و سهراب در بوته نقد تطبیقی

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1390، صفحه 11-31

محسن ذوالفقاری؛ کورش پرویز


نگاهى تطبیقى به شاهنامة فردوسى و ایلیاد و ادیسه هومر

دوره 3، شماره 9، خرداد 1388، صفحه 141-161

مهدى ممتحن؛ روح الله مظفرى