کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی چند ترجمه سوره ناس به زبان آلمانی بر اساس نظریه یوجین نایدا

دوره 10، شماره 37، بهار 1395، صفحه 31-55

سیدسعید فیروزآبادی؛ زهرا ابراهیمی


2. نقد اجتماعی در شعر سهراب سپهری و تطبیق آن با علوم پایه

دوره 9، شماره 36، زمستان 1394، صفحه 51-60

جواد قربانی؛ علیرضا ایرانبخش؛ امیرحسین ماحوزی


3. گذار به مدرنیته در شعر ابتهاج و مقایسه آن با مدرنیته غربی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 7-27

یدالله طالشی؛ حسن خانجانی؛ صدیقه جعفرزاده ‌مقدم