کلیدواژه‌ها = استعمار
تعداد مقالات: 3
1. نمادگرایی در دو رمان «جزیره سرگردانی» و «حبی الأول»

دوره 10، شماره 39، پاییز 1395، صفحه 83-106

زهره رنجبرپور؛ علی اصغر روانشاد؛ مختار عابدی


2. کاربرد اسلوب طنز در سروده‌های نسیم شمال و ابراهیم طوقان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1395، صفحه 51-70

عزت ملاابراهیمی؛ معصومه حاجی عموشا


3. نگاهی تطبیقی به طنز سیاسی بهار و الرصافی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1393، صفحه 59-71

صادق ابراهیمی کاوری؛ فاطمه اسدی