کلیدواژه‌ها = سوررئالیسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رمزگشایی رنگ‌ها در آثار داستانی بوف کور و پیکر فرهاد

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 135-160

فاطمه الهامی؛ فاطمه قارلقی