کلیدواژه‌ها = شعر جاهلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی معلّقات سبع و غزل غزل‌های سلیمان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 289-311

عبدالرسول فروتن؛ سعدالله همایونی