کلیدواژه‌ها = شاعر متعهد
تعداد مقالات: 1
1. مرثیه سرایی در شعر فارسی و عربی با نگرشی بر مرثیه شعر احمد وائلی از نظر سبک و محتوا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 403-428

احلام یارعلی زاده؛ رحیم انصاری پور