کلیدواژه‌ها = احمد شاملو
بررسی تطبیقی مهم‌ترین مضامین اجتماعی در اشعار قاسم حدّاد و احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30495/clq.2022.1947937.2342

رضا کوچری؛ اردشیر صدرالدینی؛ مصطفی یگانی


نقد اجتماعی اشعار شاملو با تأکید بر مقوله طنز

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1400، صفحه 263-289

10.30495/clq.2021.679123

علی شربتی؛ حسین منصوریان؛ ناهید اکبری


نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی در شعر احمد شاملو و احمد مطر

دوره 14، شماره 56، دی 1399، صفحه 145-165

عبدالحسین فرزاد؛ یونس مرادی جعفرلو؛ سمیه مرادی جعفرلو


بررسی تطبیقی اساطیر پهلوانی در اشعار نیما یوشیج و احمد شاملو

دوره 14، شماره 54، شهریور 1399، صفحه 173-195

مژگان ابراهیمی؛ ایرج مهرکی


بینامتنیت اسطوره‏ ای در شعر شاملو(بر اساس نظریه ژرار ژنت)

دوره 13، شماره 50، مرداد 1398، صفحه 9-32

اکرم ظفری؛ بتول فخراسلام؛ سیدحسین سیدی؛ اکبر شعبانی