کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تبیین مفاهیم وطنیات در شعر شاعران مهاجر، قبل و بعد از مشروطه

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 189-214

اله یار رضایی بوگی؛ مهدی فاموری؛ محمدهادی خالق زاده


2. مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 393-418

محمدعلی سلمانی مروست؛ مجتبی قنبری مزیدی؛ کریم کشاورزی


3. بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


4. تأثیر شعر و اندیشه‌های عمر خیّام بر شعر عبد‌الوهّاب البیاتی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1397، صفحه 207-234

فاطمه جمشیدی؛ الناز اسکندری؛ شهناز امینی چرمهینی