کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 21
3. بررسی تطبیقی گیاه تباری در اساطیر جهان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1400، صفحه 539-558

زهره سرمد


4. بررسی تطبیقی شخصیت پردازی و طرح داستان در مقامات حمیدی و مقامات حریری

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 429-459

هدیه خنافره؛ منصوره تدینی؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان


5. خوانش تطبیقی مضامین زنانه در شعر نبیله الخطیب و فروغ فرخزاد

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 541-559

طیبه سادات جوانیان؛ صادق ابراهیمی کاوری؛ سهاد جادری


6. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فمینیستی در رمان‌های سال‌های ابری و مثل آب برای شکلات

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 79-96

ندا مراد؛ امیرحمزه حسنوند؛ هدا مشهدی زاده


7. ستایش پیامبر(ص) در آیینه بررسی و تطبیق اشعار صفی الدین حلی و خاقانی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 237-253

سکینه صارمی گروی؛ حسین میرزائی نیا


8. بررسی انگیزه‌های جنگ در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

دوره 14، شماره 55، پاییز 1399، صفحه 291-318

صفر عبدالوند؛ قاسم صحرایی؛ علی حیدری


10. طبقه بندی مخاطب در هنرهای تجسمی معاصر و هنرهای کلاسیک ایران با مطالعه ادبیات تطبیقی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 51-75

سهیلا دیزگلی؛ شهناز علی پوری مرالو


11. بررسی تأثیر اندیشه‌های سعدی بر آثار ویکتور هوگو

دوره 14، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 257-268

مریم کفشدوززرین


13. نگاهی تطبیقی به درونمایه‌های مشترک زنانه در شعر غاده السمان و پروین اعتصامی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 463-484

سعیده میرحق جو لنگرودی؛ فاطمه علی‌نژاد چمازکتی


14. حافظ در ادبیات غرب؛ مطالعه موردی تأثیر اشعار حافظ بر گوته

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 139-156

ناهید جعفری دهکردی؛ مریم شهریار؛ سارا فرجی


15. بررسی تطبیقی مفهوم علم و جهل در اشعار جمیل صدقی زهاوی و ملک‌الشعرای بهار

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 465-483

رمضان محمدی؛ محمد جعفری؛ محمد شایگان مهر


16. بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 37-62

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


17. بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 109-134

پرویز عزیزی؛ جواد سعدون زاده؛ عبدالرضا عطاشی


18. مطالعه تطبیقی ساختارشکنی اشعار شاملو و کمینگز

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 491-511

حسن تاجیک محمدیه؛ کیان پیشکار


19. بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 99-118

آسیه سوینی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده