کلیدواژه‌ها = مولانا
تعداد مقالات: 8
1. برجسته‌سازی در غزلی از مولانا

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 89-113

عقیل عبد الحسین محمد مالکی


2. بررسی تحلیلی نمادها و عناصر اسطوره‌ای مشترک در شاهنامه و غزلیات شمس

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 237-259

آسیه قوامی؛ فرهاد براتی


3. بررسی معنا‌شناسی گفتمان خاموشی در تخلص مولانا بر اساس غزلیات شمس

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 229-259

زهرا ایرانی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


4. بررسی عمده‌ترین مسائل وعظی و تربیتی در آثار ابوسعید ابوالخیر و مولانا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 343-366

فارس شریفی؛ مهناز بازگیر؛ منصوره ثابت زاده


5. ساختمان مفهومی بسامدهای طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و غزلیات مولانا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 157-181

شهره چلیپا؛ حبیب اله جدید الاسلام


6. بررسی راهبردهایی در ایجاد ارتباط مؤثر بین فردی از نگاه مولانا در مثنوی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 317-340

راضیه سلمانپور؛ رضا اشرف زاده


7. بررسی تطبیقی نسبت درد و رنج و معنابخشی به زندگی از نظر مولانا و جان هیک

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 275-296

گودرز رازانی؛ فرج الله براتی؛ میثم امانی


8. نقش عشق در رسیدن به مقام فنا از دیدگاه مولانا(با تأکید بر مثنوی معنوی)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1397، صفحه 81-102

اسماعیل صادقیلر؛ پرویز ضیاء شهابی؛ امیرعباس علی زمانی