کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 5
1. درخشش زبان و واژگان فارسی در شعر أعشی أکبر

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 385-400

نیره نظرریا؛ محمد جنتی فر؛ سیداکبر غضنفری


2. تأثیر زبان عربی بر اشعار قرن پنجم

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 297-310

ابراهیم فلاح


3. صاحب بن عباد و تأثیر او بر زبان عربی و فارسی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 279-296

محمد محمودی؛ محمد جعفری؛ محمد شایگان مهر


4. ادیبان دوزبانه سلجوقی و تحولات زبان فارسی و عربی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 297-316

محمد جعفری؛ فریبرز حسینجانزاده؛ زهرا یزدانی


5. مصطلحات زحاف و تطبیق رابطه معنایی در زبان عربی و فارسی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 249-269

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی