کلیدواژه‌ها = رمانتیسم
تعداد مقالات: 3
1. نقد و تحلیل تصویرگری از منظر رمانتیسم در غزلیات هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی کدکنی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1398، صفحه 115-142

سمیه قوامی؛ ابو القاسم امیر احمدی؛ علی عشقی سردهی


3. غم و اندوه و مرگ اندیشی؛ مفاهیم مشترک شعر الیاس ابوشبکه و شارل بودلر

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 313-341

عبدالأحد غیبی؛ فائزه حضرتی