کلیدواژه‌ها = یونگ
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 365-384

ابو الحسن اسدی؛ منصوره تدینی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


2. تحلیل کهن الگوهای اسطوره زرقاء در مجمع الأمثال میدانی و نمود آن در ادب فارسی

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 401-428

محمد شایگان مهر؛ طاهره قلی پورزیبد؛ محمد جعفری


3. مطالعه تطبیقی قوه‌ خیال در اسطوره گیل‌گمش و افسانه اسکندر بر طبق نظریه یونگ

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 403-430

سمیه رسولی پور؛ عطیه یوزباشی


4. بررسی تطبیقی جلوه‌های دین‌باوری در دیدگاه یونگ و حدیقه سنایی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 61-86

افسانه رونقی؛ علی اصغر حلبی


5. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 469-489

ابو الحسن اسدی؛ علی عشقی؛ ابو القاسم امیر احمدی