کلیدواژه‌ها = نظامی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تطبیقی لیلی و مجنون نظامی، و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 299-323

محمد مرادی؛ احمدرضا کیخافرزانه


2. بررسی خسرو و شیرین نظامی و دیوان جمیل بن معمر از منظر مکتب فمینیسم

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 9-36

ریحانه سردار؛ علی گنجیان خناری؛ ابراهیم دیباجی


3. مقایسه اشعار مشاهیر آذربایجانی در عرفان و تصوف

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 73-98

فاطمه بیگم سیدعصایی؛ سید مجید تقوی