کلیدواژه‌ها = جامعه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی اشعار ایدئولوژیک احمد شاملو و پل الوآر

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 291-308

فاطمه عبدشاهی؛ محمدرضا محسنی


3. مقایسه لیلی و مجنون نظامی با لیلی و مجنون در دیوان قیس ‌بن ‌مُلَوّح

دوره 14، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 441-460

مسعود پاکدل؛ ماندانا علیمی؛ هدیه خنافره


4. مقایسه تطبیقی لیلی و مجنون نظامی، و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 299-323

محمد مرادی؛ احمدرضا کیخافرزانه


5. اجتماعیات در ترجمه داستان «سرگذشت ژیل بلاس»

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 231-259

مسروره مختاری؛ مهسا کاظم پور


6. بررسی تطبیقی طنزپردازی در شعر محمّدعلی افراشته و احمد مطر

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 291-312

حبیب حاجی پور؛ پروین‌دخت مشهور