کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بینامتنی «بلبل و مور» با «زنجره و مور» بر اساس رمزگان فرهنگی بارت

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 139-155

فاطمه زمانی؛ نادره زمانی