کلیدواژه‌ها = آزادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی اشعار ایدئولوژیک احمد شاملو و پل الوآر

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 291-308

فاطمه عبدشاهی؛ محمدرضا محسنی


2. نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی در شعر احمد شاملو و احمد مطر

دوره 14، شماره 56، زمستان 1399، صفحه 145-165

عبدالحسین فرزاد؛ یونس مرادی جعفرلو؛ سمیه مرادی جعفرلو


4. تحلیل و بررسی رئالیسم اجتماعی در شعر شاعران معاصر؛ با تأکید بر چند شاعر

دوره 14، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 119-148

لیلا قلی پوری؛ آرش مشفقی؛ ناصر علیزاده


5. بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 37-62

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


6. شهر بی‌نشان در اندیشه عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 109-130

اسحق رحمانی؛ شیوا متحد