کلیدواژه‌ها = آزادی
بررسی تطبیقی اشعار ایدئولوژیک احمد شاملو و پل الوآر

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1400، صفحه 291-308

10.30495/clq.2021.681915

فاطمه عبدشاهی؛ محمدرضا محسنی


نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی در شعر احمد شاملو و احمد مطر

دوره 14، شماره 56، دی 1399، صفحه 145-165

عبدالحسین فرزاد؛ یونس مرادی جعفرلو؛ سمیه مرادی جعفرلو


تحلیل و بررسی رئالیسم اجتماعی در شعر شاعران معاصر؛ با تأکید بر چند شاعر

دوره 14، شماره 54، شهریور 1399، صفحه 119-148

لیلا قلی پوری؛ آرش مشفقی؛ ناصر علیزاده


بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر سید اشرف الدّین حسینی و بهار

دوره 13، شماره 51، آبان 1398، صفحه 37-62

رضا موسی آبادی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام


شهر بی‌نشان در اندیشه عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

دوره 12، شماره 47، آذر 1397، صفحه 109-130

اسحق رحمانی؛ شیوا متحد