کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تطبیقی نوآوری های شاعران قرن ششم(نظامی، سنایی، عطار و خاقانی) در عرصه مباحث عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

اصغر سلیمانی؛ رقیه رضایی؛ ناهید اکبری


2. بررسی معانی قصر در لایه‌های پنهان سخن حافظ شیرازی و سنایی غزنوی

دوره 15، شماره 59، مهر 1400، صفحه 111-139

10.30495/clq.2021.685278

رقیه شفیع زاده؛ سعید فرزانه فرد؛ حسین نوین


3. تصویرگری «لا» در شعر سنایی و خاقانی

دوره 15، شماره 58، مرداد 1400، صفحه 311-330

10.30495/clq.2021.683764

افشار عزیزی دولت آبادی؛ علی حسین رازانی؛ کبری بهمنی؛ علیرضا فاطمی


4. پرتوی از دعای جوشن کبیر در غزلی از سنایی

دوره 15، شماره 58، مرداد 1400، صفحه 377-401

10.30495/clq.2021.683766

راضیه سلمانپور


5. جلوه کار و کوشش از نگاه حکیم سنایی، حکیم انوری و خاقانی شروانی

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1400، صفحه 239-261

10.30495/clq.2021.681914

محمد رعیت؛ محمد شاه بدیع زاده؛ محمود مهدوی دامغانی


6. بررسی مقایسه‌ای جهان‌بینی قدرت ستیزانه ناصرخسرو و سنایی

دوره 14، شماره 56، دی 1399، صفحه 603-624

سید حسینعلی محمدی متکازینی؛ محمد فاضلی؛ رضا اشرف زاده


7. بررسی تطبیقی جلوه‌های دین‌باوری در دیدگاه یونگ و حدیقه سنایی

دوره 14، شماره 53، فروردین 1399، صفحه 61-86

افسانه رونقی؛ علی اصغر حلبی


8. بررسی تطبیقی دیدگاه سنایی و مولوی در مورد سفر

دوره 14، شماره 53، فروردین 1399، صفحه 87-107

رضا آقایاری زاهد


9. رویارویی سنایی و حافظ با جریان تصوف

دوره 14، شماره 53، فروردین 1399، صفحه 287-298

مطلب غفاری؛ رضا حیدری نوری؛ منیژه فلاحی


10. نوآوری سنایی در قلندریات و تأثیر آن بر عطار

دوره 13، شماره 52، بهمن 1398، صفحه 341-363

رضا اشرف زاده؛ الهام نعیمی


11. شگرد‌هایی از هنجارگریزی در غزلیات سنایی

دوره 13، شماره 49، خرداد 1398، صفحه 393-411

سمانه اعظمی قادیکلایی؛ حبیب الله جدید الاسلامی