کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 4
2. رویکرد ابوالعلاء معری و خیام نسبت به زندگی و مرگ

دوره 14، شماره 54، تابستان 1399، صفحه 293-312

فاطمه قدمی نجارکلایی


3. بررسی تطبیقی تراژدی سیاوش در ایران و آراگِقِتسیک و شامیرام در ارمنستان

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 423-449

آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد