کلیدواژه‌ها = مثنوی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی شاخصه‌های موت عرفانی در مثنوی مولوی و دیوان عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

نجات علی خورشیدی پاجی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


2. مقایسه تجلی سیمای پیران و مشایخ در دیوان عطار نیشابوری و مولوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 335-363

فرزانه دستمرد؛ مسعود سپهوندی؛ قاسم صحرایی


3. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

دوره 15، شماره 57، بهار 1400، صفحه 365-384

ابو الحسن اسدی؛ منصوره تدینی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


4. کاربرد کهن الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایه نظریه یونگ

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 469-489

ابو الحسن اسدی؛ علی عشقی؛ ابو القاسم امیر احمدی


5. بررسی راهبردهایی در ایجاد ارتباط مؤثر بین فردی از نگاه مولانا در مثنوی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 317-340

راضیه سلمانپور؛ رضا اشرف زاده