نویسنده = رحیم انصاری پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سبک‌های شعر فتوح در اشعار شعرای سرشناس دوره اسلامی تا معاصر

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 389-410

مریم هاشمی؛ رحیم انصاری پور


2. مرثیه سرایی در شعر فارسی و عربی با نگرشی بر مرثیه شعر احمد وائلی از نظر سبک و محتوا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 403-428

احلام یارعلی زاده؛ رحیم انصاری پور