نویسنده = حبیب اله جدید الاسلام
تعداد مقالات: 1
1. ساختمان مفهومی بسامدهای طبیعت در شعر منوچهری دامغانی و غزلیات مولانا

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 157-181

شهره چلیپا؛ حبیب اله جدید الاسلام