نویسنده = رضا اشرف زاده
تعداد مقالات: 3
1. رمز و رازها در آثار سهروردی و مصیبت‌نامه عطار

دوره 13، شماره 51، پاییز 1398، صفحه 161-192

زهرا خلیل نیا؛ رضا اشرف زاده


2. شخصیت‌پردازی در رمان «برخورد» دانیل استیل

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 33-49

ریحانه نامی شریف آباد؛ رضا اشرف زاده


3. بررسی راهبردهایی در ایجاد ارتباط مؤثر بین فردی از نگاه مولانا در مثنوی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 317-340

راضیه سلمانپور؛ رضا اشرف زاده