نویسنده = صمد مؤمنی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تطبیقی بینش و روش برخی از نویسندگان مسلمان پیرامون فرهنگ و تمدن اسلامی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1397، صفحه 153-171

صمد مؤمنی؛ جمشید باقرزاده؛ پوریا اسمعیلی