نویسنده = ریحانه نامی شریف آباد
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت‌پردازی در رمان «برخورد» دانیل استیل

دوره 13، شماره 50، تابستان 1398، صفحه 33-49

ریحانه نامی شریف آباد؛ رضا اشرف زاده